...

“Labas, kaip sekasi?” Arba internetinės pažintys

Nuo 8 valandos ryto sėdi darbe, sulaukęs 17 val. džiaugsmingai pakyli ir važiuoji... į parduotuvę nusipirkti vakarienei būtinų produktų. Tada namai, vakarienė, o po jos pasijunti lyg būtum nubėgęs maratoną. Dušas. Lova. Vėl darbas. Taip bėga ir bėga dienos, kol galiausiai atsipeikėji ir pagalvoji: "O kaip mano asmeninis gyvenimas?" Tau...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.