...

Nepasitikite savimi? Nebežiūrėkite į veidrodį!

Devynios iš dešimties moterų nemėgsta žiūrėti į veidrodį. Marianne Power buvo viena iš jų, tačiau ji nusprendė padaryti eksperimentą ir nustoti tyrinėti savo atspindį mėnesį laiko. Kas tuomet nutiko? Ką jūs matote, pažvelgusios į veidrodį? Savimi pasitikinčią, patrauklią, visai neblogai atrodančią moterį? O gal vištakoję kreivais dantimis, nušiurusiais plaukais ir...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.