...

“Neįtikėtinas feromonų poveikis” (Moters savaitė interviu)

Ar kada susimąstėte, kodėl vieni lengvai pritraukia priešingos lyties dėmesį, o kitiems sekasi prasčiau? Pasirodo, jog tam įtakos gali turėti feromonai: nedidelės organinės molekulės, veikiančios kaip cheminis ryšys. Kas iš tiesų tie feromonai, plačiau pasakoja Paulius Samėnas iš Aroma Fero (www.aromafeo.lt). | Aušra Matulaitytė | žurnalas "Moters savaitė" (daugiau…)

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.